Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Na Vianoce sme sa duchovne pripravovali pomocou adventného kalendára, ktorý ukrýval nielen odmenu ale aj aktivitu pre jednotlivé triedy. Žiaci počas tohto obdobia vyrábali na vyučovaní i v rámci záujmových útvarov rôzne ozdoby, ikebany, lampášiky, vianočné gule  a v ŠKD nádherný Betlehem zo slaného cesta. Advent sme ukončili rorátnou svätou omšou za sprievodu detí  s lampášmi         a posedením pri vianočnom stromčeku v škole. Žiaci spievali vianočné koledy  a rozdali si darčeky od pani riaditeľky i tie, ktoré si navzájom pripravili. Všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky.  Fotky tu