Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Dňa 10.12.2019 sa  v našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti z matematiky. Úspešní riešitelia budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.

Zoznam úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády:       

Kategória  P3:

  1. miesto: Zuzana Jurigová -  21b      

Kategória  P4:

  1. miesto: Pavol Fedor -  21 b
  2. miesto: Liliana Ľubová -  20 b,   Natália Ľubová - 20 b