Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka.  Pre väčšinu z nás bol tento rok veľmi náročný,  nakoľko bol poznačený pandémiou koronavírusu.  Svätou omšou sme sa však Pánu Bohu poďakovali za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali.  Po nej sme sa presunuli do základnej školy, kde si žiaci prevzali vysvedčenia. Pre štvrtákov bol tento deň  posledným v našej škole.  Veríme, že v svojich srdciach a spomienkach si uchovajú to krásne, čo tu prežili.

fotky tu