Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci projektu "Na všetky tvoje choroby - včela liek ti vyrobí."

Žiaci v rámci včelárskeho krúžku nahliadli priamo do deja úľa, zoznámili sa s jeho osadenstvom,  so  životom  včiel  a   ich  prácou.  Naučili  sa  vyrábať  rámiky,  sviečky  z vosku. Počas celého školského roka sa starajú o úle, čistia letáče, prikrmujú včelstvá a tak zmysluplne trávia svoj voľný čas.

 Fotky tu :  "Poďakovanie nadácii Volkswagen".