Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

 

Ďakujeme nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci projektu „Skokom, behom, letom, pomôcť k športu deťom“, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu pohybových aktivít žiakov v zdravom prostredí v rámci hodín telesnej a športovej výchovy i voľnočasových krúžkov. Finančný príspevok v hodnote 1 000,- € poslúžil na nákup športového vybavenia telocvične (karimatky – 10 ks, odrazový mostík, fit lopty – 10 ks, lopty overbal – 5 ks, hádzanárske lopty – 5 ks, futbalové lopty – 5 ks, volejbalové lopty – 5 ks). Prostredníctvom kvalitného a funkčného telocvičného náradia a náčinia si žiaci mohli osvojiť základné gymnastické prvky a pravidlá loptových hier, vďaka čomu sa zvýšil ich záujem o športové aktivity. Fotky tu