Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

V šk. roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu „Tenis do škôl“, ktorého organizátorom je Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu ako aj Štátnym pedagogickým ústavom. Projekt je zameraný na zaradenie tenisu do učebných osnov telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základných škôl. Sleduje zdokonaľovanie pohybových schopností žiakov, významne prispieva k ich psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu. Na realizáciu uvedených aktivít sme dostali bezodplatne základný tenisový balíček, ktorý obsahuje: 30 ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks rakety pre učiteľov, 15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt, 1 ks mini tenisovej siete a metodický materiál.

Veríme, že  výučba tenisu prispeje nielen k budovaniu pozitívneho vzťahu žiakov k tenisu,  k upevneniu ich zdravia, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti ale tiež k osvojeniu dodržiavania pravidiel fair play