Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutý príspevok 1 000,- € v rámci projektu „Včela - malý zázrak prírody“, ktorý je zameraný na osvojenie základných pravidiel správania sa žiakov v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. Z príspevku boli zakúpené 4 informačné tabule s tematikou včiel (osadené sú v areáli základnej školy, materskej školy a obce Lomná) 10 tričiek s logom včely, Včelárska čítanka a 10 kusov Mojej prvej knihy o včelách. Cieľom projektu je v spolupráci so včelárom Antonom Antušákom zvýšiť záujem žiakov o včelársku problematiku tak na teoretickej ako aj praktickej úrovni.

FOTKY TU