Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

Zdravá výživa má veľký význam pre naše zdravie.  Vedia to aj naši žiaci. Počas Týždňa zdravej výživy od 12. októbra do 16. októbra si do školy nosili zdravú desiatu, kreslili a modelovali ovocie a zeleninu. Spolu s vyučujúcimi sa rozprávali o zdravej výžive. Veríme, že v konzumácií zdravých jedál budú pokračovať aj naďalej. Fotky tu