Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

V nedeľu 18. októbra sme sa v rodinách spoločne modlili ruženec v rámci celosvetovej modlitebnej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“.   Modlitba posvätného ruženca pokračovala v našej škole v pondelok 19. októbra. Spoločnou modlitbou sme chceli prosiť za pokoj a mier pre celý svet a tiež za zdravie pre seba i pre svojich blízkych.

fotky tu "