Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

                                                        Názov zmluvy                                                                              Dátum zverejnenia  
   
Dodatok k zml. o posk. ver.služieb MŠ 20.11.2018
Dodatok k zml. o posk. ver.služieb ZŠ 20.11.2018
Poistka 22.10.2018
Rámcová kúpna zmluva 28.9.2018
Zmluva o dielo č. 04/2018 20.9.2018
Dod. č. DKB18060205 k zml. o posk. sl. VK 11.9.2018
Kúpna zmluvy 3.9.2018
Rámcová kúpna zmluva 3.9.2018
Rámcová kúpna zmluva 3.9.2018
Zmluva o poskytnutí grantu 10.7.2018
Zmluva o spr.os. údajov 8.6.2018
Zmluva o spracúvaní os. údajov 31,5.2018
Zmluva o sprac.os.údajov sprostredkovateľom 29.5.2018
Zmluva o obstaraní Školy v prírode 22.5.2018
Dodatok č. 6 a 7 k zmluve č. 20100513 16.4.2018
KZ na rok 2018 16.4.2018 
Zmluva č.ZO2018Z6779    5.4.2018 
Zmluva o dob. ved. plav.výcviku    5.4.2018
Zmluva o vyk. derat. a dezinsekčných prác  15.3.2018
Zmluva č. S 21   31.1.2018