Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

        Dohoda o dodávke stravy.
             zverejnené 28.8.2015
 
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
           zverejnené 23.5.2015
 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
         zverejnené 20.5.2015
 
Dodatok č.1/1 k zmluve o poskytovaní služieb.........
           zverejnené 8.4.2015
 
  Doplnok k kolektívnej zmluve
          zverejnené 16.2.2015
 
   Zmluva o vykonaní činnosti BOZP
          zverejnené 16.2.2015