Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

 
01.11.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
-
BOZPOKOL s.r.o
 
23.09.2019
Dodatok č. 9 k zmluve 20071207/7995
16,99 €/mesiac
Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
 
02.09.2019
Rámcová kúpna zmluva 152/2019
 
Kubica Miroslav Mäso - údeniny
 
02.09.2019
Rámcová kúpna zmluva 151/2019
 
Bidfood Slovakia s.r.o
 
30.8.2019
Rámcová kúpna zmluva
-
Peter Socha
 
30.8.2019
Rámcová kúpna zmluva
-
Mirutomi spol. s.r.o.
 
23.8.2019
Rámcová kúpna zmluva
INMEDIA, spol. s.r.o
 
28.06.2019.
Zmluva o poskytovaní služby – Periskop pre riaditeľov škôl
 
Park mládeže 630/1, 040 01 Košice
 
21.06.2019
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
-
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
 

31.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP a PO

-

Peter Sršeň

 

31.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT

-

Peter Ľuba

 

30.05.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

144€

Osobnyudaj.sk, s.r.o

 

17.05.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl

1 000 €

Nadácia Volkswagen Slovakia

 

03.04.2019

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

31 € / na 1 žiaka 

Ivan Skirčák – AQ PLUS,

 

1.4.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

-

Disig, a.s. Bratislava

 

06.03.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl

272,40 €

Slovenský tenisový zväz

 

15.01.2019

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018

 

OZ PŠVVaŠ pri ZŠ s MŠ, Lomná 36, 029 54
 

03.01.2019

Zmluva o vykonávaní činností technika BOZP a technika PO

264 €  Peter Sršeň