Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

 Zverejnené   Názov                                                                           Cena              Dodávateľ           
02.11. 2020 Darovacia zmluva   DXC Technology Slovakia s.r.o.
30.9.2020 Zmluva o poskytovaní služieb IT   Astatium, s.r.o
02.09.2020 Rámcová kúpna zmluva 174/2020   Bidfood Slovakia s.r.o.
31.08.2020 Rámcová kúpna zmluva 159/2020   Kubica Miroslav  Mäso - údeniny
31.08.2020 Rámcová kúpna zmluva 158/2020   Mirutomi spol. s.r.o
31.08.2020 Rámcová kúpna zmluva 157/2020   Peter Socha
31.08.2020 Rámcová kúpna zmluva č. 1562020   INMEDIA, spol. s.r.o
21.08.2020. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – telefón – pevná linka MŠ 20,00/mesačne Slovak Telecom, a.s.
21.08.2020. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – telefón – pevná linka ZŠ 20,00/mesačne Slovak Telecom, a.s.
04.08.2020 Príloha č. 2 licenčnej zmluvy pre aktualizáciu SW – program ŠJ 145,- € + DPH/rok Verejná informačná služba spol. s.r.o
08.07.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb VK 6,64/mesiac KOMENSKY s.r.o.
13.05.2020 Zmluva o poskytnutí grantu 1000€ Nadácia Volkswagen Slovakia
 06.05.2020  Zmluva o poskytnutí verejných služieb  30 € / mes.  Orange Slovensko, a.s.
29.4.2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 117,94 Stredoslovenská distribučná, a.s.
15.01.2020  Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 201  -  ZO OZ PŠVVaŠ pri ZŠ s MŠ
16.04.2020  Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku na rok 2021  31 €/ na 1 žiaka  Ivan Skirčák – AQ PLUS