Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

                                                        Názov zmluvy                                                                              Dátum zverejnenia  
 Dod.k zmluve o posk.ver.služieb  21.12.2016
Zmluva o elektronick.komunikácii  21.11.2016
Dodatok k zmluve č.200712077995  4.10.2016
Poistka č. 4319036048  4.10.2016
Zmluva o spolupráci  23.5.2016
Dodatok č.5 k zml. 2010513  28.4.2016
Zmluva - zber kuch odpadu  4,4.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb  4.2.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb  4.2.2016
Doplnok k KZ na rok 2016 č  3 15.1.2016